David Cantarero Tomás

Visual Arts

Texts, About, Contact, News,


Tempus Fugit II
Tempus Fugit II
Tempus Fugit II
Tempus Fugit II
Tempus Fugit II
Tempus Fugit II
Tempus Fugit II
Tempus Fugit II
Tempus Fugit II
Tempus Fugit II
Tempus Fugit II
Tempus Fugit II
Tempus Fugit II
Tempus Fugit II
Tempus Fugit II

Tempus Fugit II

2017

Mechanical watch with artificial light: plywood, MDF, spot PAR 20, handle and metal rod / 146x95x55cm